ILS (Immediate Life Support) - natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

Kurs certyfikowany przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji

Polska rada resuscytacji Europejska rada resuscytacji

Cele kursu:


Adresaci kursu:

Kurs jest kierowany do personelu medycznego (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze), którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.


Program:


Ocena:

Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności certyfikatu – jeden rok.


Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305 najpóźniej 5 tygodni przed kursem..

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr