01.06.2018 Projekt unijny Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. dorosłych z woj. podkarpackiego". Projekt nr RPPK.09.05.00-18-0069/17, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. 18.01.2016 Edukacja dla Bezpieczeństwa Zapraszamy na szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Szkolenie odbędzie się w terminie: 12-14.02.2016 w Rzeszowie 08.01.2016 Kurs KPP Zapraszamy na kolejny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs obejmuje trzy weekendy (w tym egzamin). Termin kursu: 12-14.02, 19-21.02, 26-28.02.2016 Miejsce kursu: Rzeszów, ul. św. Faustyny 47 Zgłoszenia: do 5.02.2016 Zapraszamy ! Zobacz wszystkie ... tarcza finansowa 2.0 pfr