MCIM (Mass Casualty Incident Management) – organizacja pomocy w zdarzeniach o charakterze masowym


Kurs pod patronatem Polskiej Rady Resuscytacji


Adresaci:

Kurs przeznaczony dla personelu medycznego, szczególnie dla zespołów ratunkowych, personelu SORów i Szpitalnych Izb Przyjęć oraz dla osób zarządzających placówkami medycznymi, Straży Pożarnej, Policji i jednostek współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo - Gaśniczym.


Kurs obejmuje 2 intensywne dni zajęć, w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne, warsztaty oraz symulacja zdarzenia masowego w plenerze.


2 tygodnie przed kursem uczestnik otrzymuje materiały. Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu kursu przyznawane jest na podstawie egzaminy pisemnego oraz oceny ciągłej podczas kursu.


W ramach kursu realizowane są następujące tematy:


wypadki masowe kurs

Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305 najpóźniej 5 tygodni przed kursem.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr