Polityka prywatności


25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO lub GDPR. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu "Dream Team" znajdującego się pod adresem: http://dream-team.pl, którzy odwiedzają serwis w dowolnym celu i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący właścicielem serwisu internetowego "Dream Team" oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania.


Co powinieneś wiedzieć?


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe które:


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest " Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska" Anna Kawalec-Górczyńska, ul. Św. Faustyny 47, Rzeszów, Polska.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z użyciem formularza kontaktowego dane są przetwarzane ze względu na to, że przetwarzanie takie jest niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z przeglądaniem serwisu dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w trakcie odwiedzin serwisu. Takie dane przetwarzane są w celu:


Komu dane mogą być przekazywane?

Dane osobowe przesane w formularzu kontaktowym nie sa przekazywane podmiotom zewnetrznym.

Pozostae dane osobowe, są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie "Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska”, tj:


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (formularz kontaktowy) przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

W odniesieniu do pozostałych danych gromadzonych w ramach serwisu (danych statystycznych, danych w logach serwisu) Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisie "Dream-Team.pl" Polityki Prywatności uwzględniającej te zmiany.

tarcza finansowa 2.0 pfr