Podstawy udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a szczególnie dla osób działających w ramach organizacji, gdzie pełnią funkcję kadry pomocniczej. Szkolenie w formie wykładu, warsztatów i ćwiczeń w małych grupach. Proponujemy szkolenie 8 i 12-godzinne (realizowane w ramach dwóch lub trzech modułów) dla zorganizowanych grup, przeprowadzone w dowolnym miejscu ustalonym z Zamawiającym.


Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe.


kursy pierwszej pomocy dla dzieci

Tematy realizowane w ramach szkolenia:


Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr