instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

algorytm BLS AED instrukcja

Algorytm BLS AED instrukcja

Algorytm BLS AED zgodny z wytycznymi PRC 2010. Dream Team oraz PRC udostępnia film bezpłatnie i wyraża zgodę na jego upublicznianie

Kursy certyfikowane ALS, EPLS, ITLS dla ratowników medycznych na Podkarpaciu

Dream Team

tarcza finansowa 2.0 pfr