Integracja klas pierwszych

Klasa to zespół, a między wszystkimi jego członkami zachodzą interakcje. Komunikacja w grupie tworzy grunt do pracy, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, pozwala kształtować i utrzymywać pozytywne relacje. Dobrze zaplanowany program integracyjny pozwala uczniom poznać swoje mocne i słabe strony, przez pryzmat pracy zespołowej, pomaga uczyć się nawiązywać kontakty z ludźmi, budować relacje zrozumienia i akceptowania innych. Dzięki odpowiednim relacjom łatwiej jest pokonywać stres, budować zaufanie, współpracować w grupie, pokonywać przeszkody.


Proponujemy team building – profesjonalne zajęcia integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, dzięki którym przełamane zostaną lody i które pomogą zbudować dobry zespół. W ramach zajęć integracyjnych proponujemy (najlepiej w plenerze):
Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr