Farmakoterapia w stanach nagłego zagrożenia życia

Seminarium medyczne Rzeszów

Adresaci:

Seminarium kierowane jest głównie do personelu medycznego zajmującego się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).


Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć, w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty. Grupa kursowa obejmuje maksymalnie 30 osób.


Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu seminarium przyznawane jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz oceny ciągłej podczas zajęć.


Realizowane tematy:


Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr