Taktyczno-medyczne wsparcie działań

Taktyczno-medyczne wsparcie działań

Adresaci:

Seminarium kierowane jest głównie do personelu zajmującego się pacjentami w stanie zagrożenia życia: personelu medycznego oraz Policji, Straży, Wojska.


Seminarium obejmuje 8 godzin zegarowych zajęć, w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty. Grupa kursowa obejmuje maksymalnie 20 osób.


Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu seminarium przyznawane jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz oceny ciągłej podczas zajęć.


Zakres merytoryczny:Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr