Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Jest to szkolenie obowiązkowe również dla nauczycieli przysposobienia obronnego i studiujących na kierunku „edukacja dla bezpieczeństwa”.


Zakres szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Obejmuje 30 godzin (13 teoretycznych i 17 praktycznych) i jest realizowanych w trakcie jednego weekendu. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Na podstawie wyniku egzaminu organizator wystawia odpowiednie zaświadczenie uprawniające do prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - Dz. U. Nr 50, poz. 400; Kwalifikacje: prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).


Zajęcia realizowane w ramach kursu:

Kurs prowadzony we współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO w Rzeszowie.


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305 najpóźniej tydzień przed kursem.


Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr