Postępowanie z pacjentem urazowym w opiece przedszpitalnej

Seminarium medyczne Rzeszów

Adresaci kursu:

Seminarium kierowane jest głównie do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe). W seminarium możliwy jest udział osób bez wykształcenia medycznego, np.: Straż Pożarna, Policja, WOPR, GOPR, TOPR, ratownicy Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (prosimy o wcześniejszy kontakt z Dream Team).


Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć, w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty. Grupa kursowa obejmuje maksymalnie 24 osoby.


Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu seminarium przyznawane jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz oceny ciągłej podczas zajęć.


Realizowane tematy:


Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z obsługą i zastosowaniem:

noszy i szyn próżniowych, podbieraków, deski ortopedycznej i pedi pack, kamizelki KED, kołnierza ortopedycznego, sprzętu do zapewnienia drożności dróg oddechowych, szyny wyciągowej, wkłucie doszpikowe EZ-IO i BIG.

Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr