Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia lub życia

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nakłada na nas Kodeks Karny i Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pamiętajmy też, że żadne ubezpieczenie nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Nauczmy się więc, jak pomóc, kiedy liczy się każda minuta.


Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy. Dodatkowo Obwieszczenie MGPiPS zobowiązuje m.in. do zorganizowania systemu pierwszej pomocy w miejscu pracy. Podobne zapisy zawiera Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, obligując do przeszkolenia nauczycieli oraz do wyposażenia pomieszczeń szkoły w środki do udzielania pierwszej pomocy.


Dream Team przygotował ofertę dla osób i instytucji, które chcą przygotować się do udzielenia pierwszej pomocy.


Szkolenie przeznaczone jest dla:Szkolenie (8-godzinne) odbywa się w formie wykładu, warsztatu i ćwiczeń w małych grupach. Dla zorganizowanych grup proponujemy szkolenia profilowane w dowolnym wymiarze czasowym i tematycznym.Tematy realizowane w ramach szkolenia:

Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr