EPLS (European Pediatric Life Support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Kurs certyfikowany przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji

Polska rada resuscytacji Europejska rada resuscytacji

Cele kursu:


Adresaci kursu:

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.


Program:

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej miesiąc przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.

Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).
Wykłady:


Dyskusja:


Stacje ćwiczeniowe:


Scenariusze:


Pokazy:

Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Ocena:

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu.


Punkty edukacyjne:


Zgłoszenia:

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@dream-team.pl lub faxem: 017 85 01 305.

Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest przelanie opłaty za kurs na konto podane w zakładce „kontakt” z podaniem imienia i nazwiska kursanta oraz nazwy kursu. Zwrot opłaty dokonywany jest, jeśli kursant zrezygnuje z udziału w kursie wcześniej, niż 28 dni przed jego rozpoczęciem i skutecznie poinformuje o tym organizatora.

Kontakt:

+48 693 023 607

+48 693 023 606

biuro@dream-team.pl
tarcza finansowa 2.0 pfr